اطلاعیه عمومی

1,599,000 تومان |

پکیج پایه
پنج فریم عکس
سه پست
پنج استوری
یک تیزر

4,199,000 تومان |

پکیج برنزی
ده فریم عکس
طراحی سیاست صفحه
سه پست
ده استوری
یک تیزر

7,999,000 تومان |

پکیج نقره ای
پانزده فریم عکس
طراحی سیاست صفحه
ده پست
پانزده استوری
یک تیزر

13,699,000 تومان |

پکیج طلایی
پانزده فریم عکس
طراحی سیاست صفحه
ده پست
پانزده استوری
یک تیزر